Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

bezimienna23
Czasami kobieta po prostu nie powinna być sama.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
bezimienna23
chcę iść spać i obudzić się latem
— 21:00
Reposted fromwarkocz warkocz viaIzzy721 Izzy721
bezimienna23
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame

September 17 2017

bezimienna23
2897 92d1 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastrzepy strzepy
bezimienna23
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viainsanelife insanelife

September 15 2017

bezimienna23
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
bezimienna23
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabutterfly-effect butterfly-effect
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
7509 60be
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialulka lulka
bezimienna23
7866 5fd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise vianiebieskieoczy niebieskieoczy
bezimienna23
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakudlaty kudlaty

September 14 2017

bezimienna23
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMerrry98 Merrry98
bezimienna23

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaanotherwaytodie anotherwaytodie
0850 abd5 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaencoorton encoorton
bezimienna23
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viairbjarbirb irbjarbirb
bezimienna23
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
bezimienna23
bezimienna23
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte vialav lav
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl