Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

bezimienna23
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viala-lu la-lu
bezimienna23
0377 1cc4 500
Reposted fromweheartit weheartit viaendlesslove16 endlesslove16

November 15 2017

bezimienna23
bezimienna23
4733 e11b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
bezimienna23
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
bezimienna23

November 14 2017

bezimienna23

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
bezimienna23
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamericano americano
bezimienna23
– Duma jego – wtrąciła panna Lucas – nie razi mnie tak jak duma innych. On ma przynajmniej jakiś powód po temu. Trudno się nawet dziwić, że tak świetny młodzieniec, dobrze urodzony, ze wspaniałą fortuną, parantelą i tak dalej, wysoko mniema o sobie. Ma prawo być dumnym, jeśli to można tak ująć.
– To prawda – rzekła Elżbieta – i łatwo bym mu wybaczyła jego dumę, gdyby nie uraził mojej.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
bezimienna23
8068 a4a4
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
bezimienna23
Co Ty sobie myślałeś !! - wykrzyczała mi prosto w twarz...
-Myślałem sobie że kocham i jestem kochany.
Myślałem że ja i Ty to jedno, a odkryłem że ja to ja, a Ty to ty.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
bezimienna23
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viadobby dobby
bezimienna23
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viablamegame blamegame
bezimienna23
Reposted frombaboooshka baboooshka viadobby dobby
bezimienna23
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
bezimienna23
4292 56f1
bezimienna23
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viablaguepauvre blaguepauvre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl